Dịch Vụ

Lĩnh vực hoạt động

- Nghiên cứu và sản xuất thực phẩm chức năng

- Nghiên cứu, sản xuất dược, mỹ phẩm

- Cung cấp dịch vụ gia công TPCN, Thiết bị, vật tư y tế

- Phân phối TPCN, dụng cụ y tế

- Chuyển giao đề tài nghiên cứu Khoa học Y tế, Sức khỏe

- Hợp tác, đào tạo chuyên gia Y tế

- Cung cấp nguyên liệu, dược liệu, hóa dược

- Phân phối máy móc, thiết bị Y tế