Giới thiệu doanh nghiệp
Đội ngũ lãnh đạo:

Việt Nam là một quốc gia của dược liệu, theo thống kê của Viện dược liệu cho thấy Việt Nam đã phát hiện 5117 loài thực phẩm và nấm, 408 loài động vật và 75 loại khoáng vật có công dụng làm thuốc. Trong đó có nhiều loại dược liệu quý hiếm như sâm ngọc linh, ba kích, châu thụ, ngân đằng, thông đỏ,.. Thế nhưng, với tiềm năng phát triển lớn thực tế trong những năm qua ngành dược liệu của Việt Nam chưa phát triển tương xứng. Hiện cả nước mới có 226 cơ sở sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền, hơn 1400 cơ sở sản xuất TPCN với quy mô sản xuất, trình độ còn manh mún, lạc hậu, nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, chưa tận dụng được nguồn dược liệu phong phú trong nước

Decotra hiểu rõ tiềm năng phát triển ngành dược liệu của Việt Nam, với mong muốn đem các sản phẩm có nguồn gốc 100% thảo dược tự nhiên Made in Viet Nam đến thị trường quốc tế. Trong nhiều năm qua, đội ngũ các bác sĩ, chuyên gia của Decotra đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc 100% thảo dược tự nhiên Việt Nam

Hiện nay, Decotra đang tích cực phát triển việc xây dựng hệ thống nhà máy sản xuất, nhà máy dược liệu, đồng thời tìm kiếm các dây truyền sản xuất hiện đại từ các quốc gia phát triển vào ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng với đó, Decotra đã và đang xây dựng hai vùng dược liệu tại miền Nam và miền Bắc. Tiến tới làm chủ nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế.